تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها

فهرست مطالب

1- تعاریف:

1-1- فناوری دفتر کل توزیع شده:

فناوری دفتر کل توزیع شده یک سیستم دیجیتال برای ثبت تراکنش دارایی ها است که در آن تراکنش ها و جزئیات آنها در چندین مکان به طور همزمان ثبت می شود. برخلاف پایگاه داده های سنتی، دفتر کل توزیع شده هیچ ذخیره مرکزی داده یا عملکرد مدیریتی ندارد. یا بعبارت دیگر فن آوری که با استفاده از روش ‌های اجماع بین دارندگان دفتر کل، اطمینان می ‌دهد که اطلاعات دفتر کل بین آنها بـه صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن بـه ‌روز رسانی گردد. 

2-1- داده رقومی (دیجیتالی):

موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه ‌برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی ‌دهد و گیرنده یک نسخه از آن را بـه دست می‌‌آورد.

3-1- ارزش رقومی (دیجیتالی):

موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه‌ برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فن آوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاماً فرستنده آن را از دست می ‌دهد تا گیرنده آن را بـه دست بیاورد.

4-1- رمزارز (رمز دارایی):

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت غیرمتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کنند.

همچنین در تعریف دیگر نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فن آوری دفتر کل توزیع ‌شده می‌ باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌ المللی تعیین می‌ شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

5-1- مراکز استخراج رمز ارز عادی:

شخصیت حقیقی یا حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تأمین انرژی لازم در چهارچوب آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی به عملیات استخراج رمزارز می پردازد.

6-1- اوقات محدودیت دار:

اوقاتی از سال که براساس محدودیت عرضه برق اعم از عدم کفایت  ظرفیت تولید،  انتقال و توزیع نیروی برق در مقایسه با بار درخواستی،  محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه­ها و سایر قوانین و مقررات در کشور در طول هر سال مشخص می شود.  این اوقات با اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ابتدای هر فصل توسط شرکت توانیر ابلاغ می گردد.

7-1- اوقات عادی:

شامل کلیه اوقات سال به جز اوقات محدودیت دار است.

8-1- مجوز تأسیس:

مجوزی که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت واگذاری صلاحیت صدور مجوز به آن ها توسط وزارت صمت صادر شده و دارنده مجوز، در دوره اعتبار آن،    می تواند اقدام به سرمایه گذاری در زمینه استخراج رمزارز (ایجاد زیرساخت ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه های استخراج و اخذ انشعاب برق و یا گاز) نماید.

9-1- پروانه بهره برداری:

مجوزی است که توسط وزارت صمت یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت واگذاری صلاحیت صدور مجوز به آن ها صادر می شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است.

10-1- شبکه:

مجموع تأسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می شود.

2- تأمین برق مراکز استخراج رمزارز:

تأمین برق این دسته از متقاضیان با یک و یا ترکیبی از روش های زیر صورت خواهد گرفت.

 • اتصال به شبکه توزیع برق و خرید انرژی
 • احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و یا خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر جدید الاحداث
 • سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی تخصیص یافته در چهارچوب دستورالعمل بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
 • سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تأمین سوخت از محل گاز همراه (فلر)
 • احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری
 • تأمین برق از طریق تابلوی سبز بورس انرژی مطابق مقررات مصوب وزارت نیرو

در ادامه روش اتصال به شبکه توزیع برق و خرید انرژی توضیح داده می شود.

1-2- اتصال به شبکه توزیع برق و خرید انرژی:

در این حالت واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر خواهد بود.

1-1-2- درخواست انشعاب جدید:

شرایط بررسی به شرح ذیل می باشد.

 1. قرارداد واگذاری انشعاب با ارائه جوازتأسیس معتبر در خصوص استخراج رمزارز و براساس قدرت مندرج در آن منعقد می گردد.
 2. خرید انرژی الکتریکی از طریق انشعاب برای استخراج رمزارز صرفاً با ارائه پروانه بهره برداری و براساس قدرت نهایی مندرج در آن میسر میباشد.

تبصره 1: برقدار کردن انشعاب در طول دوره ساخت با ارائه جواز تأسیس معتبر و حداکثر با قدرت ۳۰ کیلووات میسر می باشد. بهای برق در طول دوره ساخت بر اساس تعرفه برق مراکز استخراج رمزارز محاسبه و اخذ می شود.

تبصره 2:  راه اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره ساخت برای مدت محدود با اعلام سازمان صمت ذی ربط و موافقت شرکت برق مربوطه میسر می باشد. طول دوره و قدرت نهایی مورد نیاز برای راه اندازی آزمایشی توسط سازمان صمت ذی ربط به شرکت برق اعلام می شود.

 1. خرید انرژی الکتریکی از شبکه جهت تأمین برق مراکز استخراج رمزارز در اوقات محدودیت دار ممنوع بوده و صرفاً در اوقات عادی هر سال مجاز میباشد.
 2. انشعاب با قدرت ۳۰ تا 1۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط هوایی به هزینه متقاضی واگذار میشود.
 3. انشعاب 150 تا 250 کیلووات جهت مشمولیت واگذاری پست زمینی بر اساس شاخص های مربوطه در کمسیون عالی فروش انشعاب بررسی می شود. همچنین انشعاب از 250 کیلووات تا یک مگاوات مشمول احداث پست زمینی می شود.
 4. انشعاب با قدرت یک مگاوات تا 7 مگاوات از طریق احداث فیدر اختصاصی از پست فوق توزیع واگذار میشود. همچنین مطابق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مشترکین دارای تقاضای برق 7 مگاوات و یا بیشتر می بایست پست فوق توزیع احداث نمایند.
 5. از متقاضیان دریافت انشعاب جدید برای استخراج رمزارز وجهی تحت عنوان هزینه های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.

2-1-2- درخواست تغییر کاربری انشعاب موجود:

 1. تغییر کاربری انشعابهای موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارز، مشروط به اصلاح مجوز موجود و یا ابطال آن و اخذ مجوز جدید مرتبط با استخراج رمزارز امکان پذیر است.
 2. تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراجرمزارز تنها در صورت صدورو ارائه مجوز مجزا،  جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمزارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی تا سقف ظرفیتمجاز برای بهره برداری استخراج رمزارز میسر است.

تبصره 1:  خرید برق برای استخراج رمزارز در حالت های تغییر کاربری انشعاب موجود یا تفکیک تمام  و یا بخشی از انشعاب موجود برای تخصیص به استخراج رمزارز با رعایت مفاد بندهای 2 و 3 از بند 2-1-1- میسر می باشد.

 1. در کلیه حالات شرکتهای توزیع برق موظف هستند نسبت به نصب وسایل اندازه گیری هوشمند با هزینه متقاضی اقدام کنند.

2-2- تعرفه برق مراکز استخراج رمزارز:

بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمز رمزارزها  پس از اعمال هزینه هایی از قبیل: آبونمان،  تجاوز از قدرت،  عوارض برقو مالیات بر ارزش افزوده، معادل قیمت متوسط ریالی صادراتی برق بر اساس نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می گردد و به صورت سه ماهه توسط وزارت نیرو به روزرسانی و اعلام  می گردد.

3-2- سایر شرایط:

1-3-2- در خصوص مشترکین استخراج رمزارز که نسبت به خرید برق از شبکه اقدام می نمایند در اوقات محدودیت دار فروش برق به آن ها به صورت کامل متوقف شده و یا در صورت درخواست مشترک در سقف ذکر شده در بند  6-3-2 محدود می گردد.

 2-3-2- مشترک دارای انشعاب برق رمزارز می تواند برای تأمین برق مصارف روشنایی محوطه نگهبانی و دوربین های نظارتی مرکز استخراج رمزارز در اوقات محدودیت دار حداکثر به میزان ۲۰ کیلووات برق مصرف  نمایند.

تبصره 1: تعرفه برق مصرفی در این حالت،  تعرفه انشعاب رمزارز می باشد.

تبصره 2: شرکت توزیع برق موظف است محدودیت توان اعلام شده را از طریق کنتورهای هوشمند برای مشترک اعمال نماید.

3-3-2- شرکت های توزیع برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیر مجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارابودن مجوز معتبر مربوط به انجام فعالیت استخراج رمزارز اقدام به استخراج رمزارز می نمایند شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده کنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با توجه به ماده (1)  قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از ،آب ،برق ،تلفن فاضلاب و گاز و سایر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

4-3-2- به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تامین برق استخراج رمزارز شرکت برق باید متناسب با قدرت انشعاب ، تضمین معتبر معادل آن از مشترک دریافت نماید.

3- مراجع:

 • مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزدارایی ها – وزارت نیرو – 1401
 • آیین نامه استخراج رمزدارایی ها – تصویب نامه هیأت وزیران – 1401
 • اصلاحیه آیین نامه استخراج رمزدارایی ها – تصویب نامه هیأت وزیران – 1402

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.